baner
Projekty POKL - informacje PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż  w latach 2011-2015 realizował projekt ?Razem w przyszłość? w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty systemowe mają na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej.

 

W ciągu pięciu lat GOPS przygotował i przedstawił w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, pięć wniosków o dofinansowanie projektu. Pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 518.861,54 zł, Gmina Szczerców zapewniła niezbędne środki - wkład własny w wysokości 60.872,02 zł. W ramach projektu wsparciem objęte zostały 53 osoby, mieszkańcy Gminy Szczerców.
2011 rok - 10 osób - 7 kobiet/3 mężczyzn
2012 rok - 11 osób  - 8 kobiet/3 mężczyzn, w tym 1 osoba ucząca się
2013 rok - 13 kobiet - matek dzieci niepełnosprawnych
2014 rok - 11 osób niepełnosprawnych - 6 kobiet/5 mężczyzn
2015 rok - 8 osób ? 7 kobiet/1 mężczyzna.

W ramach aktywnej integracji, Beneficjenci Ostateczni objęci byli różnymi formami wsparcia:
- instrumentami aktywizacji społecznej: warsztaty kompetencji psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, zakup voucherów na usługi społeczne, warsztaty rękodzieła, ABC zarządzania budżetem domowym, warsztaty stylizacji i wizażu, podstawy obsługi komputera i internetu, kurs prawa jazdy kat. B
- instrumentami aktywizacji zawodowej: warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualne poradnictwo zawodowe
- instrumentami aktywizacji zdrowotnej: min. Grupowa terapia psychologiczna, badania medycyny pracy
- instrumentami aktywizacji edukacyjnej: kursy zawodowe: Kurs operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, Kurs pracownika małej gastronomii- kucharz/kelner

W ramach działań o charakterze środowiskowym poszczególne grupy Beneficjentów uczestniczyły w wyjazdach turystycznych,  zwiedzali min.:
Manufakturę w Łodzi, Ziemię Piotrkowską, Sandomierz, Kraków-Wieliczkę, Wrocław- Książ, Góry Świętokrzyskie, Wadowice-Inwałd.

Zrealizowane projekty systemowe pozwoliły naszym Beneficjentom Ostatecznym oderwać się od codziennych problemów, przyczyniły się do zwiększenia aktywności w różnych obszarach życia, podniesienia ich samooceny oraz zmiany stylu życia i hierarchii potrzeb.Możliwość ukończenia kursów zawodowych i szkoleń może być atutem w poszukiwaniu pracy i wpłynąć na wzrost jakości życia społecznego.