baner
Koniec projektu POKL - 2015 PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 07:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu  ?Razem w przyszłość? realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.06.2015 r. zakończyło udział w projekcie. Na spotkaniu podsumowującym działania w 2015 r. obecni byli Beneficjenci wraz z rodzinami, Pan Wójt Krzysztof Kamieniak, Kierownik GOPS Pani Jadwiga Zarzeczna i pracownicy socjalni realizujący projekt. Mamy nadzieje że otrzymane wsparcie i ukończone kursy przyczynią się do rozwoju sytuacji zawodowej Beneficjentów Ostatecznych projektu ?Razem w przyszłość?.