baner
Wycieczka w Góry Świętokrzyskie PDF Drukuj Email

29 kwietnia 2015 8 uczestników projektu  ?Razem w przyszłość? realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i dwóch pracowników GOPS brało udział w  integracyjnym wyjeździe turystycznym w Góry Świętokrzyskie. Beneficjenci zwiedzali min. Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, Jaskinię Raj, Zamek w Chęcinach, Opactwo Benedyktyńskie - Święty Krzyż.
W ramach aktywnej integracji Beneficjenci Ostateczni brali  udział w warsztatach kompetencji psychospołecznych, warsztatach doradztwa zawodowego. Objęci byli także indywidualnym poradnictwem psychologicznym.