baner
Nowy projekt w GOPS PDF Drukuj Email
wtorek, 17 kwietnia 2018 09:15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie od miesiąca maja 2018 roku będzie realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tym razem w partnerstwie.
Liderem projektu pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerzy to:
* Powiat Bełchatowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,
* Gmina Szczerców / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Miasto Bełchatów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Gmina Zelów / Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie.
Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 3 lat.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie w ramach projektu będzie realizował zadanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.
W ramach projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie zostanie zatrudniona opiekunka, która będzie świadczyła usługi opiekuńcze 5 osobom wymagającym tej formy pomocy w miejscu zamieszkania. Ponadto pracownik socjalny będzie prowadzić
z tymi osobami pracę socjalną.
Zakupiony zostanie rower elektryczny dla opiekunki aby mogła przemieszczać się do swoich klientów.
Realizacja zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, czyli zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w formie usług opiekuńczych w Gminie Szczerców.
Całkowita wartość zadania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie wynosi 156.971,25 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unijnych wynosi 144.699,00 zł.

Poprawiony: wtorek, 17 kwietnia 2018 09:20