baner
Informacja o pomocy prawnej da mieszkańców Gminy Szczerców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
piątek, 08 stycznia 2016 09:35

Od stycznia 2016 roku rusza system darmowej pomocy prawnej.
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Szczerców mieszkańcy gminy Szczerców będą mogli korzystać z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W/w punkt będzie prowadzony przez Fundację ?Młodzi Ludziom? z siedzibą: Borysław 49, 96-130 Głuchów.
Natomiast nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez Adwokata w pokoju nr 9 (Sala ślubów) na parterze Urzędu Gminy w Szczercowie w następujących godzinach:

Poniedziałek:  8.00 ? 12.00  
Wtorek:        13.00 ? 17.00
Środa:           8.00 ? 12.00
Czwartek:    12.00 ? 16.00
Piątek:          9.00 ? 13.00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) bezpłatne punkty prawne będą służyć wsparciem:
- osobom młodym w wieku do 26 i seniorom powyżej 65 lat,
- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
- osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
-a także kombatantom i weteranom wojennym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1. prawa pracy,
2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3. prawa cywilnego,
4. prawa karnego,
5. prawa administracyjnego,
6. prawa ubezpieczeń społecznych,
7. prawa rodzinnego,
8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jednakże pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej informacji pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2016 09:37