baner
Święta dla dzieci PDF Drukuj Email
czwartek, 20 grudnia 2012 11:14

12 grudnia b. r. na Sali Domu Kultury w Szczercowie odbyło się spotkanie choinkowe z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dla ok. 250 dzieci z terenu naszej gminy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie za środki pochodzące z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnikami imprezy były dzieci z rodzin ubogich oraz dzieci z ?zerówek?. Dzieci uczestniczyły w części artystycznej przygotowanej przez teatr z łodzi, z wielką uwagą obejrzały przedstawienie pt. ? Zaczarowany komputer?, chętnie włączały się do wspólnej zabawy i śpiewania kolęd. Mikołaj rozdawał nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, wszystkie dzieci obdarowane zostały cukierkami. Po zakończeniu spektaklu 120 dzieci otrzymało paczki ze słodyczami. Spotkanie było spełnieniem oczekiwań wielu dzieci i być może jedynym świątecznym prezentem dla niektórych z nich.

 
Koniec projektu 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Boczek   
czwartek, 20 grudnia 2012 11:04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż 11 Beneficjentów projektu ?Razem w przyszłość?  realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończyło udział w projekcie w 2012 r.  Z tej okazji zorganizowane zostało spotkanie mikołajkowe dla uczestników projektu, osób z otoczenia oraz  pracowników GOPS wśród osób zaproszonych był  Wójt Gminy Szczerców,

 

Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2012 11:13
Więcej…
 
Kurs gastronomiczny PDF Drukuj Email

Osiem Beneficjentek projektu ?Razem w przyszłość? realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ukończyło kurs Pracownik małej gastronomii- kucharz/kelner z elementami obsługi kas fiskalnych. Egzamin końcowy odbył się w Centrum Gastronomicznym KUBUŚ w Bełchatowie, wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Szczerców i Kierownik GOPS.

 
Wycieczka do Sandomierza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Boczek   
niedziela, 07 października 2012 04:57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż uczestnicy projektu ?Razem w przyszłość? realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięli udział w wyjeździe turystycznym do Sandomierza w dniu 25 września 2012 r. Beneficjenci zwiedzali Sandomierz śladami Ojca Mateusza, podziwiali uroki miasta podczas rejsu statkiem po Wiśle.

Poprawiony: niedziela, 07 października 2012 05:01
 
Refundacja za wodę PDF Drukuj Email
czwartek, 19 lipca 2012 07:59

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż zgodnie z Lokalnym programem pomocy społecznej w zakresie częściowej refundacji kosztów zużytej wody, w terminie od 16 września do 15 października br. osoby zainteresowane mogą składać wniosek o pomoc pieniężną. Pomoc pieniężna, przysługuje osobom, zamieszkałym na terenie gminy Szczerców korzystającym z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, bezrobotnym bez prawa do zasiłku i osobom dla których jedynym źródłem utrzymania jest praca w posiadanym gospodarstwie rolnym położonym na terenie gminy Szczerców. Rolnicy muszą posiadać dodatkowo opomiarowany pobór wody na cele rolnicze. Druk wniosku, oraz niezbędnego oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań dostępne będą w podanym wyżej terminie w siedzibie naszego Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć również faktury za zużytą wodę od 1 listopada 2011 roku.

Więcej…
 
POKL - lipiec 2012 PDF Drukuj Email
czwartek, 19 lipca 2012 07:54

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Beneficjenci Ostateczni projektu ?Razem w przyszłość?  realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Więcej…
 
Pierwsze zajęcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Boczek   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż uczestnicy projektu ?Razem w przyszłość? realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestniczą od 18.04.2012 r. w warsztatach grupowych i indywidualnych. Beneficjenci Ostateczni projektu brali udział w zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym.

 
Rozpoczęcie projektu 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Boczek   

W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu ?Razem w przyszłość? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej…
 
Koniec rekrutacji do projektu 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Anczykowski   
sobota, 07 kwietnia 2012 11:38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż zakończyła się rekrutacja osób do projektu ? Razem w przyszłość? na rok 2012, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja Rekrutacyjna zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ? Razem w Przyszłość? zakwalifikowała do udziału w projekcie 11 osób, trzech mężczyzn i osiem kobiet oraz utworzyła listę osób rezerwowych Beneficjenci Ostateczni projektu objęci zostaną profesjonalnym programem szkoleniowo ? doradczym.

Poprawiony: sobota, 07 kwietnia 2012 11:49
 
Pomoc dla niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Boczek   
środa, 01 lutego 2012 17:40

Uprzejmie informujemy, że pracownik Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy PCPR w Bełchatowie, Wojciech Andrzejewski będzie pełnić dyżury w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie w godzinach 9.00 - 13:00 w następujących terminach:

20 wrzesień, 18 październik 2012


Poprawiony: czwartek, 06 września 2012 08:32
 
Rekrutacja do projektu 2012 PDF Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7