baner
Razem w przyszłość - 2014 PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, że w roku 2014 prowadzi projekt ?Razem w przyszłość? realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 11 osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Szczerców, korzystających z pomocy GOPS, w wieku aktywności zawodowej.
7 kwietnia 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu na którym obecni byli Beneficjenci Ostateczni projektu, Pan Wójt Grzegorz Kmita, przedstawiciel firmy szkoleniowej oraz Kierownik GOPS i pracownicy GOPS realizujący projekt.
Uczestnicy projektu 6 kobiet i 5 mężczyzn zostaną objęci wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.

 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez gops   
piątek, 18 lipca 2014 06:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Gmina Szczerców przystąpiła do wydawania Kart Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Wnioski o wydanie karty można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie przy ul. 3 Maja 6, druki do pobrania na miejscu lub na stronie internetowej rodzina.gov.pl.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w pokoju nr 4.


Składając wniosek należy okazać następujące dokumenty:
* w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
* w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
* w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
* w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
* w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
* w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Poprawiony: piątek, 18 lipca 2014 06:34
 
Nowy projekt POKL - 2014 PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, że w styczniu 2014 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi złożony został wniosek o dofinansowanie  projekt ?Razem w przyszłość? realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2014. W projekcie zaplanowano wsparcie dla 11 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Szczerców, korzystających z pomocy GOPS, w wieku aktywności zawodowej.

 
Zakończenie projektu POKL 2013 PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, że projekt ?Razem w przyszłość? realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2013 został zakończony. W dniu 2 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie mikołajkowe kończące realizację projektu, na którym obecny był przedstawiciel Urzędu Gminy, Kierownik GOPS, pracownicy GOPS oraz 13 beneficjentek projektu wraz z osobami towarzyszącymi.

 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agata Nowicka   
czwartek, 19 grudnia 2013 11:07


Informujemy, że dnia 24 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie będzie czynny do godz. 13:00
Za utrudnienia przepraszamy

 
Wycieczka Kraków - Wieliczka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agata Nowicka-Pabisiak   
piątek, 11 października 2013 06:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż w dniach 25-26.09.2013 r. beneficjenci projektu ?Razem w Przyszłość? realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Krakowa i Wieliczki.

Poprawiony: piątek, 11 października 2013 08:02
Więcej…
 
Warsztaty doradztwa zawodowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agata Nowicka-Pabisiak   
niedziela, 14 lipca 2013 06:51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż w dniu 9 lipca 2013 roku, w siedzibie GOPS przy ul. 3 Maja 6, zakończyły się warsztaty doradztwa zawodowego. Warsztaty zrealizowane były przez firmę Global, w ramach projektu ?Razem w przyszłość? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

To już półmetek naszego projektu. Dla naszych uczestników, w ramach zajęć, przewidziane są jeszcze grupowe terapie psychologiczne, społeczne i rodzinne, jak również wyjazd integracyjny.

Poprawiony: niedziela, 14 lipca 2013 06:53
 
Warsztaty POKL PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agata Nowicka-Pabisiak   
czwartek, 04 lipca 2013 00:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż uczestnicy projektu "Razem w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończyli pierwszy etap warsztatów grupowych i indywidualnych podnoszących kompetencje psychospołeczne. W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się między innymi z:
* technikami współpracy w grupie,
* sposobami komunikacji interpersonalnej,
* sposobami radzenia sobie ze stresem,
* asertywnością w kontaktach interpersonalnych.

Poprawiony: niedziela, 14 lipca 2013 06:51
 
Razem w przyszłość - 2013 PDF Drukuj Email

W dniu 10 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie  odbyła się uroczysta inauguracja projektu ?Razem w Przyszłość? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podrozdział 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Więcej…
 
Dyżury pracownika Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, że dyżury pracownika Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. zostały odwołane ze względu na małą liczbę osób korzystających z usług.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zgłoszenia do pracownika socjalnego przez uprawnionego mieszkańca Gminy
( tj. osobę niepełnosprawną mającą znaczne trudności w poruszaniu się) zapotrzebowania na usługi pracownik PCPR w Bełchatowie, po wcześniejszym uzgodnieniu, dojedzie na umówiona wizytę celem udzielenia usługi.

 
Psycholog i prawnik - dyżury PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w roku 2013 w naszym Ośrodku nadal będzie przyjmował psycholog, z bezpłatnych porad można skorzystać w pierwszy i drugi piątek miesiąca w godz. 15.00-18.00.

W ostatni czwartek miesiąca w godz. 16.00-20.00 będzie przyjmował prawnik, porady są nieodpłatne.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7